Lần cuối
Số từ
103,242
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
2095

Tóm tắt

[‘Lôi Ma Pháp Nhập Môn’ đã được hấp thụ. Khả năng thấu hiểu của bạn rất cao.] [Đạt được ma thuật 2nd Circle ‘Tia Sét’]Một ma pháp sư chưa từng thấy sẽ nuốt chửng tất cả các quyển sách ma thuật xuất hiện trên thế giới này.

Xem thêm
Tên khác:
책 먹는 마법사
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
  2. 02.Nhân vật
  3. 03.#1: Grimoire tham lam
  4. 04.Arc 1: Học viện Berger hay Sự khởi đầu
  5. 05.Book 1
  6. 06.#2: Quyển sách này có vị như thế nào?
  7. 07.Book 2
Tập 01
Nhân vật
#1: Grimoire tham lam
Arc 1: Học viện Berger hay Sự khởi đầu
Book 1
#2: Quyển sách này có vị như thế nào?
Book 2
Bình luận (0)Facebook