Lần cuối
Số từ
92,772
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
3537

Tóm tắt

Cách đây rất lâu, tôi đã bị mê hoặc khi nhìn thấy ma thuật Hồi phục. Nhưng để học nó tôi phải đóng góp một số tiền rất lớn. Tôi, người đến từ a gia đình bình thường, không bao giờ đủ ngân sách để chi trả nó trong khoảng thời gian dài. Vì vậy, tôi chỉ có thể tự học lấy, dù trong tuyệt vọng. Nhưng lần này tôi đã chạm tới giới hạn khả năng tự học của mình, tôi được tận mắt nhìn thấy một thánh nhân bậc nhất làm phước cứu chữa người khác bằng ma thuật trị liệu.--------Eh, đó có phải là Hồi phục đúng không? Nó chỉ được sử dụng có vài lần, và cô còn gặp khó khăn trong việc thở nữa chứ, vả lại, Hồi phục của cô thậm chí chỉ được nhiêu đây à! Cô đang đùa tôi chăng?

Xem thêm
Tên khác:
No matter how I see the Saint’s Recovery Magic, it’s a Deteriorated Version of Mine
The Saint's Recovery Magic is a Degraded Version of Mine
聖女の回復魔法がどう見ても俺の劣化版な件について
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Minh Họa
  2. 02.Minh Họa
  3. 03.Minh Họa
  4. 04.WN
  5. 05.Tập 01 Web Novel
  6. 06.Tập 01 Web Novel
Minh Họa
Minh Họa
Minh Họa
WN
Tập 01 Web Novel
Tập 01 Web Novel
Bình luận (0)Facebook