Lần cuối
Số từ
577,228
2 đánh giá
5 /2
Lượt xem
13310

Tóm tắt

Hirasawa Kazuki, một sinh viên đại học có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, đột nhiên nhận ra mình đang ở trong thân thể của một nhân vật trong game. Thảm hơn nữa, nhân vật có tên Harol Stokes này  là nhân vật có biệt danh [Chúa rác thải]. Bị hàng tấn Death Flag vây quanh như vậy liệu Kazuki có nhổ bay được chúng và tiến tới route sống sót không?

Xem thêm
Tên khác:
俺の死亡フラグが留まるところを知らない
My Death Flags Show No Sign of Ending
Mục lục
 1. 01.WN - Tập 1
 2. 02.WN - Tập 1
 3. 03.Tập 04
 4. 04.Tập 01
 5. 05.Vol 2
 6. 06.Tập 01
 7. 07.WN - Tập 2
 8. 08.WN - Tập 2
 9. 09.Vol 3
 10. 10.Tập 02
 11. 11.Tập 02
 12. 12.Tập 05
 13. 13.Tập 03
 14. 14.Tập 03
 15. 15.Vol 2
 16. 16.Tập 04
 17. 17.Vol 3
WN - Tập 1
WN - Tập 1
Tập 04
Tập 01
Vol 2
Tập 01
WN - Tập 2
WN - Tập 2
Vol 3
Tập 02
Tập 02
Tập 05
Tập 03
Tập 03
Vol 2
Tập 04
Vol 3
Bình luận (2)Facebook