Lần cuối
Số từ
5,412
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
221

Tóm tắt

Chuyển sinh thành vai quần chúng (Mob). Thông thường nó bắt đầu bằng việc chuyển sinh, đúng không? Nhưng diễn biến có hơi sai sai thì phài? Hầu hết mọi người lúc đầu đều than trời trách đất sao tau lại thành nhân vật quần chúng (Mob), nhưng sau đó lại ăn hết hào quang của nhân vật chính (Protagonist). Cũng phải thôi, Vì tau biết trước cốt truyện, vì tau chăm chỉ cày cấp từ sớm, nên mọi chuyện thành như thế là lẽ dĩ nhiên!!! (I am inevitable o.<).

Vậy nên không sai khi nói thế này.

Tau đã chuyển sinh thành quần chúng chính (Mob Protagonist).

Tui đã chuyển sinh. Đúng vậy, chuyển sinh thành quần chúng chính!!!

Chính xác mà nói thì, tui đã chuyển sinh thành một quần chúng chính của một tiểu thuyết nổi tiếng. Người mà còn chả xuất hiện trong cốt truyện.

Mấy người sẽ nghĩ "Cái đấy còn chả phải nhân vật quần chúng"

Nhưng mà nhé, cái tiểu thuyết đó nó nổi ghê lun. Nổi đến độ được chuyển thể thành game.

Và tui là trong cái game......

 

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01 Mẫu giáo
Tập 01 Mẫu giáo
Bình luận (0)Facebook