Lần cuối
Số từ
100,776
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
2370

Tóm tắt

(*) Tóm tắt ngắn gọn : Cơ thế main có đặc tính thu hút các Yandere Bệnh Lụy tình : Tôi có cơ thể đặc biệt mà có thể tự nhiên sẽ thu hút một số loại người vào tôi, những người thường được gọi là—— "yandere".
Về câu chuyện của tôi, trước hết hãy tôi xuống khỏi bàn phẫu thuật đã."Em sẽ không để anh chạy trốn đâu ""Anh thuộc về em""Em sẽ không để anh rơi vào tay nhỏ khác đâu!""Thậm chí nếu chúng ta chết, chúng ta vẫn phải ở bên nhau trong thế giới bên kia,hãy nhớ đấy ~"Những lời của những cô gái ấy, nó vẫn vang vọng xung quanh tai tôi.

Xem thêm
Tên khác:
恋爱依存症
Luyến ái y tồn chứng
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Ngoại Truyện
  2. 02.Ngoại Truyện
  3. 03.Nhân Vật
  4. 04.Nhân Vật
  5. 05.Tập 01 : Cuộc đời mới
  6. 06.Tập 01 : Cuộc đời mới
  7. 07.Tập 02: Những cảm xúc cần phải đối mặt
Ngoại Truyện
Ngoại Truyện
Nhân Vật
Nhân Vật
Tập 01 : Cuộc đời mới
Tập 01 : Cuộc đời mới
Tập 02: Những cảm xúc cần phải đối mặt
    Bình luận (0)Facebook