Truyện dịch
Mục lục
Lần cuối
Số từ
663,845
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
3606

Tóm tắt

Những câu chuyện liên quan đến năm học sinh trung học, Yaegashi Taichi, Nagase Iori, Himeko Inaba, Yoshifumi Aoki và Kiriyama Yui, là tất cả những người thành viên của Câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa. Một ngày, họ bắt đầu trải qua một hiện tượng trong đó họ trao đổi ngẫu nhiên các cơ quan với nhau. Năm người bạn phải đối mặt với nhiều hiện tượng khác nhau ở ý tưởng bất chợt của một thực thể bí ẩn được gọi là «Heartseed», tình bạn của họ bị thử thách.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
 1. 01.Tập 1 - Hito Random (Những người bị chọn ngẫu nhiên)
 2. 02.Tập 06 - Yume Random
 3. 03.Thông tin bổ sung (Cảnh báo spoiler)
 4. 04.Tập 1 - Hito Random (Những người bị chọn ngẫu nhiên)
 5. 05.Tập 2 - Kizu Random (Vết thuơng Ngẫu nhiên)
 6. 06.Tập 2 - Kizu Random (Vết thuơng Ngẫu nhiên)
 7. 07.Tập 1 - Hito Random (Dịch sau)
 8. 08.Tập 2 - Kizu Random (Dịch sau)
 9. 09.Tập 3 - Kako Random (Quá khứ ngẫu nhiên)
 10. 10.Tập 3 - Kako Random (Quá khứ ngẫu nhiên)
 11. 11.Tập 3 - Kako Random (Dịch sau)
 12. 12.Tập 4 - Michi Random (Đã hoàn thành)
 13. 13.Tập Phụ 1 (Tập 4.5) - Clip Time (Đã hoàn thành)
 14. 14.Tập 5 - Nise Random (Đã hoàn thành)
 15. 15.Tập 6 - Yume Random
 16. 16.Tập Phụ 2 (Tập 6.5) - Step Time
 17. 17.Tập 7 - Asu Random I
 18. 18.Tập 8 - Asu Random II
 19. 19.Tập Phụ 3, Tập Cuối - Precious Time
Tập 1 - Hito Random (Những người bị chọn ngẫu nhiên)
Tập 06 - Yume Random
Thông tin bổ sung (Cảnh báo spoiler)
Tập 1 - Hito Random (Những người bị chọn ngẫu nhiên)
Tập 2 - Kizu Random (Vết thuơng Ngẫu nhiên)
Tập 2 - Kizu Random (Vết thuơng Ngẫu nhiên)
Tập 1 - Hito Random (Dịch sau)
Tập 2 - Kizu Random (Dịch sau)
Tập 3 - Kako Random (Quá khứ ngẫu nhiên)
Tập 3 - Kako Random (Quá khứ ngẫu nhiên)
Tập 3 - Kako Random (Dịch sau)
Tập 4 - Michi Random (Đã hoàn thành)
Tập Phụ 1 (Tập 4.5) - Clip Time (Đã hoàn thành)
Tập 5 - Nise Random (Đã hoàn thành)
Tập 6 - Yume Random
Tập Phụ 2 (Tập 6.5) - Step Time
Tập 7 - Asu Random I
Tập 8 - Asu Random II
Tập Phụ 3, Tập Cuối - Precious Time
Bình luận (0)Facebook