Lần cuối
Số từ
54,607
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
1130

Tóm tắt

Tôi thì không ghét game, nhưng những thứ mà đau đau á… iya, thì tôi ghét, ghét lắm luôn.
Ế… Nếu tăng sức phòng thủ thì sẽ không đau nữa sao?
Thế chỉ còn cách đó thôi ha? Phải không?
Mục tiêu trở thành siêu-thiết-giáp, triển nào!

Xem thêm
Tên khác:
All points are divided to VIT. Because a painful one isn’t liked.
I hate being in pain, so I think I’ll make a full defense build.
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
  2. 02.Minh họa LN
  3. 03.Web Novel
Tập 01
Minh họa LN
Web Novel
Bình luận (0)Facebook