Lần cuối
Số từ
37,916
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
104

Tóm tắt

"Thằng anh hùng chết tiệt kia, chết thì thì chết một mình đi chớ còn lôi tao vào vụ này làm gì nữa."

Trong lúc lựa ra con game NTR xứng đang nhất để troll thằng bạn đột nhiên tôi bị kéo vào thế giới này, dưới đất là một cuốn sổ chết tiệt viết lời xin lỗi và hướng dẫn cho tôi những điều cần làm trong tương lai. Haizz, chết tiệt, lúc chơi qua con game không biết đã đập qua bao nhiêu cái bàn phím rồi, tội nghiệp tên anh hùng này thật, xui rủi bị chọn đúng làm nhân vật chính con game này, và đồng thời cho tôi, kẻ bị chọn làm tên thế chỗ hắn ta. Cả tổ đội đều bị NTR hết rồi thì sống sao đây Chúa ơi...

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Web Novel