Lần cuối
Số từ
6,019,511
2 đánh giá
5 /2
Lượt xem
26824

Tóm tắt

Một nhân vật được xem là vô dụng như Nagumo Hajime sẽ không thể ngờ rằng có một ngày cùng cả lớp được triệu hồi sang một thế giới khác, mang trong mình "Thiên chức" nhất định nhằm giải cứu Loài người thoát khỏi họa diệt vong. Điều gì đang chờ đợi cậu ở thế giới mới ấy? Liệu Hajime có thể lột xác trở thành con người mới được không?

Xem thêm
Tên khác:
ありふれた職業で世界最強
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
 1. 01.Minh hoạ LN
 2. 02.Volume 1
 3. 03.Web Novel
 4. 04.Web Novel
 5. 05.WN - Tập 2
 6. 06.WN - Tập 1
 7. 07.Arifureta After
 8. 08.Arifureta After
 9. 09.WN - Tập 2
 10. 10.WN - TẬP 3
 11. 11.Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới
 12. 12.Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới
 13. 13.WN - Tập 3
 14. 14.WN - Tập 4
 15. 15.Arifureta After II
 16. 16.Arifureta After II
 17. 17.Arifureta After III
 18. 18.WN - Tập 4
 19. 19.WN - TẬP 5
 20. 20.Arifureta After III
 21. 21.WN - Tập 5
 22. 22.WN - Tập 6
 23. 23.Arifureta After IV
 24. 24.Arifureta After IV
 25. 25.Tập 01
 26. 26.Tập 02
 27. 27.WN - Tập 6
 28. 28.Tập 01
 29. 29.WN - Tập 7
 30. 30.Tập 03
 31. 31.Tập 02
 32. 32.WN - Tập 7
 33. 33.WN - Tập 8
 34. 34.WN - Tập 9
 35. 35.WN - Tập 8
 36. 36.Tập 04
 37. 37.Tập 03
 38. 38.Tập 05
 39. 39.WN - Tập 9
 40. 40.Tập 04
 41. 41.WN - Tập 10
 42. 42.WN - Tập 10
 43. 43.Tập 06
 44. 44.Web Novel
 45. 45.Tập 05
 46. 46.Tập 07
 47. 47.Arifureta After
 48. 48.Tập 06
 49. 49.Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới
 50. 50.Tập 07
 51. 51.Tập 01
 52. 52.Tập 02
 53. 53.Tập 03
 54. 54.Tập 04
 55. 55.Tập 05
 56. 56.Tập 06
Minh hoạ LN
Volume 1
Web Novel
Web Novel
WN - Tập 2
WN - Tập 1
Arifureta After
Arifureta After
WN - Tập 2
WN - TẬP 3
Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới
Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới
WN - Tập 3
WN - Tập 4
Arifureta After II
Arifureta After II
Arifureta After III
WN - Tập 4
WN - TẬP 5
Arifureta After III
WN - Tập 5
WN - Tập 6
Arifureta After IV
Arifureta After IV
Tập 01
Tập 02
WN - Tập 6
Tập 01
WN - Tập 7
Tập 03
Tập 02
WN - Tập 7
WN - Tập 8
WN - Tập 9
WN - Tập 8
Tập 04
Tập 03
Tập 05
WN - Tập 9
Tập 04
WN - Tập 10
WN - Tập 10
Tập 06
Web Novel
Tập 05
Tập 07
Arifureta After
Tập 06
Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới
Tập 07
Tập 01
Tập 02
Tập 03
Tập 04
Tập 05
Tập 06
Bình luận (4)Facebook