Tác giả:Touya
Họa sĩ:chibi
Cập nhật cuối:
Nhóm dịch