Bộ lọc
Chương 08: Lãnh đạo tiên phong Yuuji trở thành trưởng làng Honjou, lãnh địa Pasteur
Tập 02 - The E-book revolution beginning with a suddenly of conhabitation
Quyển 1: Kẻ nuốt chửng Thần thánh
AGI ver 2.0: Virtual Girl Wants to Dance
Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).