Bộ lọc
Tôi vẫn yêu vợ tôi mặc dù cô ta đã phản bội và tôi đã li hôn
Phần 1: Bí mật rời đi, vô danh. Những cuộc gặp bí mật dẫn lối.
Phần 1: Bình thường ở thế giới cũ, phi thường ở thế giới mới