Bộ lọc
Quyển 4 - Cuộc đụng độ giữa Tân thế giới và Cựu thế giới
Arc 3: Hội học sinh Học viện
After Reincarnating as a Villain-faced B-class Adventurer in the Game, I Picked up the Protagonist and His Childhood Friend
Volume 1: No way out
Tập 09: Học sinh chuyển trường dối trá lao vào cuộc khủng hoảng của senpai đáng tin cậy