Bộ lọc
Chương 08: Lãnh đạo tiên phong Yuuji trở thành trưởng làng Honjou, lãnh địa Pasteur
Tập 01 : Thường ngày của ông chú và cửa tiệm vũ khí